• Kapalı ve açık oyun alanlarının dönüşümü planlanmalıdır.
  • Okulun tüm giriş çıkış noktalarının belirlenip eğer mümkünse sınıflar özelinde kullanılmak üzere planlanmalıdır.
  • Okula girişte ve çıkışta öğrencilerin izleyeceği yola, yemekhane sırası gibi belirli bölgelere zeminde yapılacak mesafe aralıkları işaretlemesinin planı yapılmalıdır.
  • Yönlendirici afiş, yol gösterici simge ve tabelalar gibi farkındalık artırıcı materyaller planlanmalıdır.
  • Temas gerektiren kapı kolu, düğme, musluk gibi kısımlar tespit edilip sensörlü kullanım gibi çözümlere dönüştürülmelidir.
  • Mola ve ders zamanlarının sınıflar için farklı planlanmasıyla temas azaltılmalıdır.
  • Müzik sınıfı, resim sınıfı gibi alanların ortak kullanıldığı kurumlarda yeni düzenlemeler ile sınıfların dönüşümünde azalmaya gidilmelidir.
  • Okulun giriş çıkış noktalarının planları tüm paydaşlara iletilmelidir.
  • Okula girişte ve çıkışta öğrencilerin izleyeceği yola, yemekhane sırası gibi belirli bölgelere zeminde yapılacak mesafe aralıkları işaretlemesi yapılmalıdır.
  • Yönlendirici afiş, yol gösterici simge ve tabelalar gibi farkındalık artırıcı materyaller okulun işlevsel bölgelerine yerleştirilmelidir.

Eğitimin dönüşümü başlığında okulun tüm süreçleri düşünülmelidir ki bunlardan biri de eğitim mimarisidir. Kampüs yapısı ve mimari olarak atılacak adımlardan birkaçı şöyledir: