• İyilik Hâli Komisyonu'nun yıllık çalışma programı tamamlanmalıdır. Okul açılmadan komisyon ve çalışmaları duyurulmalıdır. Komisyona ulaşımı kolaylaştırabilmek için komisyonun iletişim bilgileri gerekli kişilerle paylaşılmalıdır.
 • Paydaşların dirençliliğini yükseltecek Psikososyal Eğitimler ve Etkinlikler yüz yüze veya çevirimiçi etkinlikler olarak tasarlanmalıdır.
 • Risk senaryolarına göre Psikososyal Eğitimler ve Etkinlikler'in yıllık takvimi planlanmalıdır.
 • Bireysel Çalışma Sorumlulukları, uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri güçlendirecek içeriklerle tasarlanmalıdır.
 • Risk Grupları belirlenerek özellikle kaygı bozuklukları ve depresyon gibi hastalıklara eğilim taşıyan riskli öğrenciler belirlenmelidir. Semptom gösteren öğrencilerin yönlendirileceği kurumlar belirlenmelidir.
 • Hijyenin sağlanmasında Aşırı Kullanım'a karşı öğrencileri takip edecek stratejiler belirlenmelidir.
 • İyilik Hâli Komisyonu'nun yıllık çalışma programı tamamlanmalıdır. Okul açılmadan komisyon ve çalışmaları duyurulmalıdır. Komisyona ulaşımı kolaylaştırabilmek için komisyonun iletişim bilgileri paylaşılmalıdır.
 • Paydaşların dirençliliğini yükseltecek Psikososyal Eğitimler ve Etkinlikler takvimi ilgililere duyurulmalıdır.
 • Bireysel Çalışma Sorumlulukları etkinlikleri tanıtılmalı ve çalışmaları başlatılmalıdır.
 • Risk Grupları'na dahil çocukları olan ailelerden çocukların psikolojik sağlığına dair veriler toplanmalı, veriler değerlendirip risk grubundaki çocuklarla görüşmeler organize edilmelidir.
 • Aşırı Kullanım konusunda öğrencilere el yıkama ve dezenfektan kullanımı ile ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılmalıdır.
 • İyilik Hâli Komisyonu'nun planladığı ölçümlere devam edilmeli ve ölçüm sonuçları değerlendirilerek müdahale programları güncellenmelidir.
 • Psikososyal Eğitimler ve Etkinlikler başlatılmalıdır.
 • Pandemi süreci takip edilerek Psikososyal Eğitimler ve Etkinlikler'in içeriği ve sıklığı gözden geçirilmelidir.
 • Öğrencilere Bireysel Çalışma Sorumlulukları becerileriyle ilgili geri bildirimler verilerek ihtiyaç duyan öğrencilere destek sağlanmalıdır.
 • Risk Grupları'nda sürecin iyilik hâlini tehdit ettiğini gözden kaçırmadan belirleme, destekleme, yönlendirme süreçleri güçlü bir şekilde devam ettirilmelidir.
 • Aşırı Kullanım eğilimi olan öğrenciler belirlenip onlarla görüşmeler yapılmalı gerekirse bu öğrenciler uzmana yönlendirilmelidir. Tüm paydaşlar, risk durumları ve kendilerini nasıl destekleyebilecekleriyle ilgili olarak afiş, broşür, bülten gibi araçlarla düzenli olarak bilgilendirilmelidir.

Tüm paydaşlar, risk durumları ve kendilerini nasıl destekleyebilecekleriyle ilgili olarak afiş, broşür, bülten gibi araçlarla düzenli olarak bilgilendirilmelidir.