• Okuldaki tüm operasyonlar, COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında yeniden tasarlanmalıdır. Risk analizi yaparak bulaş riskini en aza indirecek önlemler alınmalı ve bütün hizmetler için ayrı protokoller oluşturulmalıdır.
 • Öğrencilerin yemek / atıştırmalık yediği yemekhane ve benzeri alanlar, fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmeli ve bu düzenlemeye uygun yemekhane zaman çizelgesi oluşturulmalıdır.
 • Okulda öğrencilerin ulaşabildiği gıdanın güvenliği, öğrencilerin kendi gıdalarını getirmesi, öğrencilere kişiye özel paketlenmiş gıda verilmesi gibi durumlar için önlemler alınmalıdır.
 • Yemeklerin üretim aşamasında yemeklere temas eden kişi sayısı azaltılmalı ve yemek üretimiyle servisinde görevli personelin sağlıklarının düzenli takip edileceği stratejiler geliştirilmelidir.
 • Bardak, çatal, kaşık gibi malzemelerin toplu kullanımı durdurulmalı; bu malzemenin evden kişisel olarak getirilmesi ya da tek kullanımlık malzeme gibi çözümler planlanmalıdır.
 • Öğrencilerin yemek öncesi ve sonrası ellerini yıkayabilmeleri için gerekli fiziksel dönüşümler tasarlanmalı, yemekhane benzeri mekanlarda sensörlü sabunluk/dezenfektan olmalıdır.
 • Yemekhanenin dezenfekte edilme sıklığı ve kullanılacak materyal belirlenmelidir.
 • Servislerin de bir risk alanı olduğu gerçeğinden hareketle servis protokolleri oluşturulmalıdır. Gün içerisinde farklı gruplara taşımacılık yapmak zorunda olan servislerle ilgili süreç yapılandırılmalıdır.
 • Servis personelinin sağlığının takibiyle ilgili, servis firması veya yöneticisiyle görüşülerek stratejiler geliştirilmelidir.
 • Servise alınacak öğrenci sayısı Bakanlığın açıklamaları takip edilerek belirlenmelidir.
 • Öğrenciler servise binmeden önce ateş ölçme çalışmalarının nasıl olacağı planlanmalıdır.
 • Servislerin dezenfeksiyonu ve dezenfeksiyonda kullanılacak malzeme belirlenmelidir. Servislerde düzenli olarak el dezenfektanı bulundurulmalıdır.
 • Serviste personelin ve öğrencilerin yolculuk boyunca maske kullanması sağlanmalıdır.
 • Servislerde kişisel hijyene yönelik bilgilendirici görseller olmasına yönelik kararlar alınmalıdır.
 • COVID-19'la mücadele önlemleri kapsamında okula hizmet sağlama, toplantı gibi amaçlarla yetişkin giriş-çıkışını en aza indirmek için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Okul girişinde dezenfektan, maske, eldiven gibi malzemelerin bulunması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Dezenfektan kabini, UV kabin satın alımlarında sağlık kuruluşlarından görüş alınmalıdır.
 • Okula girişte güvenlik personeli veya okulda güvenlik görevlisi olmaması durumunda, kişilerin nöbetçi öğretmen tarafından karşılanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Okula giriş ve okuldan çıkışta yapılacak işlemler belirlenmeli bu giriş-çıkışlarda okul içindeki paydaşların temasını azaltacak önlemler tasarlanmalıdır.
 • Temizlik hizmetleri, COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında yeniden yapılandırılmalıdır. Temizlik görevlisi/lileri istihdam edilebilir. İstihdam edilememesi durumunda (Köy Okulları) öğrenci/öğretmen/veli dayanışması ile sürecin nasıl yönetileceği tasarlanmalıdır.
 • Temizlik görevlilerinin pandemi ile mücadele kapsamında uymaları gereken kurallar ve kullanılacak malzemeler belirlenmelidir.
 • Akademik kurul öğrenciler için hijyen eğitimi tasarlanması konusunda görevlendirilmelidir.
 • Kurumun düzenli aralıklarla dezenfeksiyonu için, Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde tutularak dezenfeksiyon planı oluşturulmalıdır.
 • Havalandırma veya iklimlendirme araçlarının kullanıma uygunluğuyla ilgili uzmanlarla görüşülmelidir.
 • Okulda dezenfeksiyon ürünlerinin bulunması gereken noktalar (yemekhane, tuvalet, spor salonu, koridor) belirlenmelidir.
 • Protokoller, bütün paydaşlara iletilmelidir. Planlanan tüm operasyonları test edecek demo çalışmalar yapılmalıdır.
 • Yemekhanenin yeni düzeni, sınıfların gelişim düzeylerine uygun anlatılıp afiş ve broşürlerle desteklenmelidir.
 • Süreçteki riski en aza indirmek için önlemler ve planlamalar sürekli güncellenmelidir.
 • Personelin sağlık verileri denetlenmelidir.
 • Öğrenciler bilgilendirilmeli ve kendi malzemelerini getirmelerini yaygınlaştıracak kampanyalar düzenlenmelidir.
 • Fiziksel dönüşümlerin hazır hale geldiğinden emin olunmalı, bu fiziksel mekanlara öğrencileri motive edici görseller hazırlanmalı ve öğrenciler bilgilendirilmelidir
 • Satın almalar tamamlanmalıdır. Uygulama yapacak personelin eğitim alması sağlanmalıdır.
 • Oluşturulan servis protokol yönetmelikleri, Bakanlığın servislerle ilgili açıklamaları takip edilerek düzenlenmeli ve bu protokol tüm paydaşlara uygulanmalıdır.
 • Servis personeli protokol konusunda bilgilendirilmeli ve eğitimler düzenlenmelidir.
 • Riski en aza indirmek için, öğrenciler servise mümkün olan en az sayı ile yerleştirilmeli, evi okula yakın öğrencilerin servis dışı çözümlerle okula gelişi planlanmalıdır.
 • Personel ve aileler ateş ölçme ve ateşi yüksek öğrencilerle ilgili yapılacak uygulamalar konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Servislerin dezenfektasyonu ve dezenfektasyonda kullanılacak malzeme ile ilgili satın alma süreci tamamlanmalıdır.
 • Fiziksel dönüşümlerin hazır hale geldiğinden emin olunmalı, bu fiziksel mekanlara öğrencileri motive edici görseller hazırlanmalı ve öğrenciler bilgilendirilmelidir.
 • Satın almalar tamamlanmalıdır. Uygulama yapacak personelin eğitim alması sağlanmalıdır.
 • Okulun tüm paydaşları giriş-çıkış prosedürü hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Okul girişindeki dezenfektan araçlarının kullanımı konusunda tüm paydaşlar ve personel bilgilendirilmelidir.
 • Karşılamada görev alacak personel siperlik, eldiven gibi gerekli araçları kullanmalıdır. Okula kabul süreci konusunda personel bilgilendirilmelidir.
 • Mümkünse öğrenciler okula farklı kapılardan giriş yapabilmelidir. Tek kapı olması durumunda öğrencilerin okula giriş çıkış zamanları kademelendirilmelidir. Okula giriş ve okuldan çıkışta yapılacak işlemler paydaşlara iletilmelidir.
 • Temizlik görevlileri, temizlik süreçlerinin yönetimi ile ilgili geliştirilecek stratejilerde proje ortağı haline getirilmelidir.
 • Temizlik görevlilerine yönelik eğitimler düzenleyerek uygulamalar konusunda bilgi sahibi olduklarından emin olunmalıdır.
 • Akademik kurulun önerileri değerlendirilerek öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun hijyen eğitimlerinin içeriği konusunda öğretmenler bilgilendirilmelidir. Pano veya görsellerle hijyen eğitimi konusunda öğrenciler bilgilendirilmelidir.
 • Satın almalar tamamlanmalı ve okul açılmadan kısa süre önce okulun dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
 • Havalandırma veya iklimlendirme araçlarının kullanım prosedürleri oluşturulmalı ve paydaşlar bilgilendirilmelidir. Kullanıma hazır olmaları için araçların özellikle filtre bakımları yaptırılmalıdır.
 • Belirlenen alanlarda (mümkünse sensörlü cihazlarla) dezenfektan bulunduğundan emin olunmalıdır.
 • Düzenli ve düzensiz kontroller gerçekleştirilerek gerekli durumlarda protokoller güncellenmelidir
 • Yemekhane kurallarını öğrencilere anlatmak için eğitimler tasarlanmalıdır. Yemekhane benzeri alanlar, düzenli aralıklarla dezenfekte edilmelidir.
 • Süreçteki riski en aza indirmek için önlemleri ve planlamalar sürekli güncellenmelidir.
 • Personelin sağlıkla ilgili verileri denetlenmelidir. Personelin sağlıkla ilgili verileri denetlenmelidir.
 • Süreç, disiplinli bir şekilde takip edilmelidir.
 • Okulun ilk günlerinden itibaren hijyen eğitimlerine önem verilmeli, öğrencilerin el yıkamayı bir rutine dönüştürmeleri için programlar oluşturulmalıdır.
 • Gıda sağlığını tehlikeye atmayacak bir düzende ve sıklıkta, gerekli dezenfekte işlemleri yapılmalıdır.
 • Disiplinli bir şekilde protokolün uygulanabilirliği denetlenmelidir.
 • Günlük beyanlarla servis personelinin COVID-19 semptomları gösterip göstermediği takip edilmelidir.
 • Belirlenen sayı dışında servise öğrenci alınmaması sağlanmalıdır. Riski en aza indirmek için, farklı servis araçlarına farklı güzergahlar belirlenmemelidir.
 • Ölçme sonrası ateşi belirlenen derecenin üzerindeki öğrencilerin evde kalması sağlanmalıdır.
 • Servislerin dezenfeksityonunun belirli bir düzende yürütülmesi sağlanmalıdır. El dezenfektanlarının sürekliliği kontrol edilmelidir.
 • Maske kullanımı takip edilmeli, düzenli aralıklarla öğrenciler hatırlatma amaçlı bilgilendirilmelidir.
 • Zarar gören görsellerin yeniden asılmasını sağlanmalıdır.
 • Öğretmen ve öğrenci dışında okula giriş yapılacaksa bunun öğrencilerin okuldan ayrılmasının ardından gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Uygun olan tüm görüşmeler çevirimiçi olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Alınan kararların disiplinli bir şekilde uygulandığından emin olunmalıdır.
 • Süreç analizi yaparak süreci iyileştirici çalışmalara devam edilmelidir.
 • Temizlik protokolünün nitelikli olarak uygulandığından emin olmak için düzenli kontroller yapılmalıdır.
 • Denetimlerle gerekiyorsa kurallar güncellenmelidir.
 • Düzenli aralıklarla öğrencilerin bilgileri tazelenmeli, görseller dikkat çekici olması için yenilenmelidir.
 • Belirlenen aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerine devam edilmelidir.
 • Havalandırma veya iklimlendirme araçlarının filtreleri belirtilenden daha kısa aralıklarla değiştirilmelidir.
 • Düzenli kontrollerle dezenfektanların yenilenmesi sağlanmaalıdır.

COVID-19, Yemek, Servis, Güvenlik, Temizlik gibi hizmet süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve ilgili satın alma düzenlemeleri için bir komite kurulması ilk adımdır.